Drogeria Natura

Jarexs jest  firmą outsourcingową oferującą szeroki wachlarz usług, skierowanych do przedsiębiorców oraz osób prywatnych.

Oferujemy usługi m.in. z zakresu: ochrony osób i mienia, utrzymania czystości, nowoczesnych elektronicznych systemów zabezpieczeń, wsparcia procesów produkcyjnych.

Długoletnie doświadczenie oraz stawiane nam przez Naszych Partnerów stale rosnące wymagania, pozwoliły na stworzenie dobrze funkcjonującej organizacji.

Cenimy wysoko relacje z pracownikami – dbamy o dobre praktyki, zawieramy umowy o pracę i wskazujemy jasne ścieżki rozwoju. Wierzymy, że Pracownicy są naszymi partnerami w wytyczaniu i realizacji celów JAREXS.

Posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej.

_ Promocje: