Wynajem

Mariusz Majkowski

+48 692 414 591

mariusz.majkowski@cbre.com

CBRE Sp. z o.o.

Rondo ONZ 1,

kod 00-124, Warsaw Poland

www.cbre.pl

info@feriolegnica.com
Prosimy o podanie swoich danych -
skontaktujemy się z Państwem drogą mailową lub telefoniczną.

Zapoznałem się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych

Mariusz Majkowski

+48 692 414 591

mariusz.majkowski@cbre.com

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych lokali, odwiedź stronę Plan Galerii

Administratorem danych osobowych jest RTC Zamość sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, zwana dalej Spółką. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji świadczonej usługi „Newsletter”, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO), tj. w celu realizacji umowy (nawet zawieranej ustnie lub za pośrednictwem akceptowanego regulaminu), jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki oraz podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi oraz w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez RTC Zamość sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa w celu przesłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w przypadku podania numeru telefonu - kontaktu telefonicznego w sprawie informacji handlowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.